Information

Opening Hours :
11:00 am – 5:00 pm
Holidays :
Every Monday (If Monday is a public holiday, the museum will be open on that day and closed the following day).
Address :
16 Nagahara-cho Kami, Omi-Hachiman-shi, Shiga-ken

Exhibition

Current

14th Special Comprehemsive Exhibition of Shiga Prefectual Facilities and Schools:...ing - Disabled People in Progressive Tense

Former Period: Dec. 2-24, 2017 Latter Period : Jan. 6 - 28 2018

Hours: 11:00-17:00
Closed Mondays

Exhibition sites:
[1]Borderless Art Museum NO-MA (former Noma Residence, 16 Nagahara-cho -kami)

Artists:
[1]
Foremer Period

ITO Mie
UEMATSU Ryo
OKUDA Akira
KAKIMOTO Takeshi
KATAOKA Shigeki
KANBAYASHI Kazuki
KITAMURA Natsue
KOBAYASHI Takumi
TANAKA Haruto
TSUJI Keiichi
TSUBOTA Chizuko
NAKAYA Naoki
SOSHIREIKAN = NAGASE Hikaru
HIRANO Yoshiaki
FUJII Ayumi
MITSUHASHI Masami
YAMAGUCHI Takumi

Latter Period

AIKAWA Masataka
AJIKI Takuma
FUJII Kei
YAMAMOTO Yuki
ENAMI Yukiko
OSUGI Kazuo
ONISHI Michiko
ONO Anna
OKUNAGA Shigeko
KATSUMI Nao
KAWAMURA Yukio
KINO Yoshikazu
SASAKI Miho
SHIRAI Misa
TERADA Hiromi
NAKAGAWA Yuri
NAKAYAMA Tatsuya
HASHIMOTO Yoichi
MAEDA Kenshin
YAMANAKA Toshio
YOKOYAMA Masuki
YUSHIDA Fuma